Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński

26-700 Zwoleń ul. Władysława Jagiełły 4
Telefon: (48) 6763389, 6763489, 6762779, 6763779 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2018-07-162018-07-31Modernizacja sali sportowej przy ul. Żeromskiego 34 w Zwoleniu

Załącznik Ogłoszenie.pdf (3 984,2 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik SIWZ.pdf (20 823,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 1 - przedmiar.pdf (217,5 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (89,0 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (90,0 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.docx (84,4 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (84,7 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (216,8 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót.docx (83,4 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (83,0 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (83,3 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (744,7 KB)
Data publikacji: 2018-07-20 11:03:37
Załącznik Zmiana treści SIWZ.pdf (985,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-20 11:03:49
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (889,4 KB)
Data publikacji: 2018-08-02 10:56:17
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (1 060,6 KB)
Data publikacji: 2018-08-13 12:17:20
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2 165,3 KB)
Data publikacji: 2018-08-20 13:50:54
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 390
P2018-06-272018-07-13Modernizacja sali sportowej przy ul. Żeromskiego 34 w Zwoleniu

Załącznik Ogłoszenie.pdf (4 425,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik SIWZ.pdf (8 052,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 1 - przedmiar.pdf (217,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (89,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (90,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.docx (84,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (84,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (308,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót.docx (83,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (83,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (83,3 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (700,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-13 14:51:13
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 275
P2018-03-062018-03-23Przebudowa drogi powiatowej 4528W Zwoleń - Baryczka

Załącznik Ogłoszenie.pdf (3 688,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik SIWZ.pdf (7 311,0 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 1 - przedmiar robót.pdf (99,2 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 1a - uproszczona dok techniczna.7z (9 245,8 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 1b - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf (810,6 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (88,1 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (90,0 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.docx (84,4 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (84,7 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (314,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót.docx (83,3 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (83,3 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (83,0 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ - 19.03.2018.pdf (1 128,9 KB)
Data publikacji: 2018-03-19 12:54:18
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (904,7 KB)
Data publikacji: 2018-03-23 13:00:41
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnejszej.pdf (1 024,2 KB)
Data publikacji: 2018-04-06 13:53:55
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2 361,2 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 13:07:32
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 694
P2018-01-312018-02-08Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastofalnymi w Powiecie Zwoleńskim

Załącznik Zał. nr 1 - OPZ.pdf (332,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Ogłoszenie.pdf (26 930,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik SIWZ.pdf (19 848,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 1.1 - API SAOL v.3.24.pdf (856,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 1.2 - Rekomendacje wojewody opis.pdf (5 095,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.docx (66,0 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 3 - Oświadczenie wstępne.docx (66,9 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podst. art 24 ust. 1 pkt 23.docx (46,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 5 - Projekt umowy.pdf (249,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 6 - Zobowiązania innego podmiotu.docx (57,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 7 - Wykaz usług.docx (61,9 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 8 - Wykaz osób.docx (49,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ - 05.02.2018.pdf (900,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 08:43:29
Załącznik Informacja o otwarcia ofert.pdf (995,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-08 11:24:31
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (1 137,3 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 10:28:35
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (4 536,3 KB)
Data publikacji: 2018-03-05 13:19:36
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 958
P2017-03-082017-03-31Przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka - Czarnolas

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (41,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik SST Garbatka - Czarnolas.pdf (1 652,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik SIWZ.pdf (755,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Przedmiar robót.pdf (715,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka1.pdf (78,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka2.pdf (97,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka3.pdf (96,3 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka4.pdf (92,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka5.pdf (118,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka6.pdf (118,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik zał.nr 2 - formularz ofertowy.docx (476,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Zał. nr 3 -oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (478,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt 23.docx (474,3 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik zał.nr 5 zobowiązanie innego podmiotu.docx (474,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.docx (513,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik zał. nr 7 - wykaz robót budowlanych.docx (474,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik zał. nr 8 wykaz osób.docx (474,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Informacja z otwarcia ofert droga Garbatka - Czarnolas.pdf (489,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-31 11:59:58
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty Garbatka - Czarnolas.pdf (569,4 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 14:34:21
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 3125
P2017-02-012017-02-16Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zwoleńskim - Dom Pomocy Społecznej w Gródku

Załącznik Ogłoszenie nr 18038 Gródek.docx (39,7 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik SIWZ.pdf (790,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik zał. ne 2 - formularz ofertowy.docx (77,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (78,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (74,7 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (74,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót budowlanych.docx (74,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Zał. nr 7a - Wykaz usług.docx (74,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (75,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf (6 457,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf (198,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik odpowiedź na zapytanie Gródek.docx (80,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:41:39
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (14,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:41:46
Załącznik SIWZ po zmianach - Gródek.pdf (787,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:41:52
Załącznik Gródek - informacja z otwarcia ofert.pdf (289,8 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 12:59:26
Załącznik zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (288,8 KB)
Data publikacji: 2017-02-28 09:24:42
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 2483
P2016-12-082016-12-28Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów - Kopiec

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (390,6 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik opis zadania DP nr 4502W Kazanów-Kopiec.pdf (2 270,1 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik przedmiar DP nr 4502W Kazanów-Kopiec.pdf (867,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik SIWZ.pdf (902,9 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (628,3 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik SST Kazanów - Kopiec.doc (1 423,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik Zał nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (475,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (477,6 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 3 oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (480,8 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 23.docx (476,4 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 7 - wykaz robót budowlanych.docx (474,6 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 8 - wykaz osób.docx (474,8 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik SIWZ po zmianach.pdf (902,9 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 10:25:41
Załącznik zmiana treści SIWZ.pdf (445,7 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 10:26:02
Załącznik zmiana treści SIWZ 2.pdf (498,4 KB)
Data publikacji: 2016-12-14 13:34:19
Załącznik SIWZ po zmianach 2.pdf (900,2 KB)
Data publikacji: 2016-12-14 13:35:31
Załącznik SIWZ po zmianach - Kopia.pdf (901,9 KB)
Data publikacji: 2016-12-19 07:35:43
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy po zmianach.pdf (628,7 KB)
Data publikacji: 2016-12-19 07:35:52
Załącznik Zmiana treści SIWZ 3.docx (481,3 KB)
Data publikacji: 2016-12-19 07:35:58
Załącznik SIWZ po zmianach - Kopia (2).pdf (901,9 KB)
Data publikacji: 2016-12-27 11:37:29
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ na drogi.pdf (473,3 KB)
Data publikacji: 2016-12-27 11:37:38
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy po zmianach - Kopia.pdf (625,7 KB)
Data publikacji: 2016-12-27 11:37:50
Załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert - drogi.pdf (496,1 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 12:13:49
Załącznik zawiadomienie o wyborze oferty - drogi.pdf (575,6 KB)
Data publikacji: 2017-01-10 12:25:33
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 2949
R2016-05-252016-06-09Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń – Baryczka

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (301,5 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (602,9 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Oferta - załącznik nr 1 do SIWZ .doc (508,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Kosztorys ofertowy -załącznik nr 2 do SIWZ.xls (58,5 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Oświadczenie - spełnienie warunków udziału - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (516,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Wykaz robót - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (519,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.pdf (428,7 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Wykaz podmiotów i osób - załącznik nr 6 do SIWZ.doc (519,5 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ.doc (515,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Oświadczenie - art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 8 do SIWZ.doc (515,5 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Oświadczenie art 26 ust. 2d - załącznik nr 9 do SIWZ.doc (521,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Opis techniczny -załącznik nr 10 do SIWZ.doc (492,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:12:10
Załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11.pdf (1 723,5 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 10:36:21
Załącznik Zmiana treści SIWZ Zwoleń - Baryczka.pdf (423,4 KB)
Data publikacji: 2016-06-01 11:49:47
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach.pdf (602,3 KB)
Data publikacji: 2016-06-01 11:49:57
Załącznik Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.PDF (818,6 KB)
Data publikacji: 2016-07-04 08:43:25
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zwoleń -Baryczka.PDF (1 296,5 KB)
Data publikacji: 2016-07-25 11:27:31
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 2579
P2016-05-242016-06-08Przebudowa drogi powiatowej nr 4511W Miodne - Bartodzieje

Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (594,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Oferta - załącznik nr 1 do SIWZ .doc (502,5 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (301,6 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Kosztorys ofertowy -załącznik nr 2 do SIWZ.xls (48,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Oświadczenie - spełnienie warunków udziału - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (515,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Wykaz robót - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (519,5 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.pdf (410,6 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Wykaz podmiotów i osób - załącznik nr 6 do SIWZ.doc (519,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ.doc (514,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Oświadczenie - art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 8 do SIWZ.doc (514,5 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Oświadczenie art 26 ust. 2d - załącznik nr 9 do SIWZ.doc (520,5 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Opis techniczny - załącznik nr 10 do SIWZ.doc (492,0 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 14:20:14
Załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWZ.pdf (1 490,2 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 11:00:49
Załącznik Zmiana treści SIWZ Miodne-Bartodzieje.pdf (422,7 KB)
Data publikacji: 2016-06-01 11:47:36
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach.pdf (593,6 KB)
Data publikacji: 2016-06-01 11:47:48
Załącznik Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.PDF (810,4 KB)
Data publikacji: 2016-07-04 08:37:24
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Miodne -Bartodzieje.PDF (1 960,9 KB)
Data publikacji: 2016-07-25 11:26:02
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 3060
P2016-04-152016-05-06Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim.

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (336,9 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik SIWZ .pdf (678,9 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik PRZYCHODNIA REJONOWA INWENTARYZACJA.7z (1 806,2 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik SALA GIMNASTYCZNA LO INWENTARYZACJA.7z (676,6 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik ZSL BUD GŁÓWNY INWENTARYZACJA.7z (1 026,2 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik ZSL ŁĄCZNIK INWENTARYZACJA.7z (360,7 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik formularz ofertowy zał. nr 3.docx (26,2 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik formularz ofertowy zał. 3a.docx (26,2 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik zał ośw. z art. 22 zał. 4a.docx (24,7 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik zał oświadczenie o spełnieniu wr. zał. nr 4.docx (25,0 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadczenie z art.24 zał.5.docx (22,6 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadczenie z art. 24 zał. 5a.docx (22,6 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik wykaz robót zał. 6.docx (23,5 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik wykaz robót zał.nr 6a.docx (23,5 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik wykaz osób zał. nr 7.docx (23,0 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik wykaz osób zał. 7a.docx (23,1 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadczenie dla kier. bud. 8.docx (22,5 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadczenie dla kier. bud zał.nr 8a.docx (22,5 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadczenie dla kier. braż zał.9.docx (22,7 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadczenie dla kier. bran. zał. 9a.docx (22,7 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadczenie grupa kap. zał. 10.docx (23,3 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadcz. grup. kap. zał. 10a.docx (23,3 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadcz. o podwyk. zał. 11.docx (22,5 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik oświadczenie o podwyk. zał.11a.docx (22,5 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik projekt umowy zał. nr 12.pdf (564,0 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik projekt umowy zał. 12a.pdf (563,4 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik załącznik nr 13.docx (22,3 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik PFU Przychodnia Rejonowa.pdf (1 118,9 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik PFU Zespół Szkół Licealnych.pdf (1 503,1 KB)
Data publikacji: 2016-04-15 14:04:58
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (279,3 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 10:29:52
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf (406,6 KB)
Data publikacji: 2016-05-02 14:04:50
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (226,4 KB)
Data publikacji: 2016-05-04 13:12:38
Załącznik SIWZ po zmianie.pdf (678,8 KB)
Data publikacji: 2016-05-04 13:14:10
Załącznik PFU Zespół Szkół Licealnych po zmianach.pdf (1 518,3 KB)
Data publikacji: 2016-05-04 13:15:25
Załącznik Zmiana treści SIWZ.pdf (818,6 KB)
Data publikacji: 2016-05-04 13:15:55
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (230,1 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 09:59:39
Załącznik SIWZ na ZOZ i LO po zmianie.pdf (680,7 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 09:59:57
Załącznik Zmiana treści SIWZ 2.pdf (572,4 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 10:00:05
Załącznik PFU Przychodnia Rejonowa po zmianach.pdf (1 131,3 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 14:20:49
Załącznik Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.pdf (280,9 KB)
Data publikacji: 2016-06-06 12:10:54
Załącznik zawiadomienie o wyborze oferty - termomodernizacja.pdf (446,9 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 08:33:34
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 8252

«««12345»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij