Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński - Wydział Finansowy

Symbol wydziału: Fn
Nazwa: Wydział Finansowy
Telefon: (0-48) 676 33 89 w. 12-14 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: finansowy@zwolenpowiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Jagiełły 4, pokoje nr 1, 2
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  


Personel wydziału
Anna Oczkowska Inspektor Fn Więcej ... [Więcej ...]
Anna Procka Podinspektor Fn Więcej ... [Więcej ...]
Justyna Sałbut Inspektor Fn Więcej ... [Więcej ...]
Aneta Wasiel Inspektor Fn Więcej ... [Więcej ...]
Beata Karolczuk Z-ca Głównego Księgowego Fn Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania powiatu z innymi jednostkami organizacyjnymi
0630 Planowanie na poziomie całego powiatu
0640 Sprawozdawczość na poziomie całego powiatu
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdej jednostki organizacyjnej w powiecie
0644 Meldunki i raporty sytuacyjne
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
1431 Udostępnianie informacji publicznej
2425 Ubezpieczenia zbiorowe, pracownicze itp.
301 Wieloletnia prognoza finansowa
3020 Przygotowanie projektu budżetu powiatu
3021 Budżet powiatu i jego zmiany
3022 Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
3024 Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3036 Rewizja budżetu i jego bilansu
3050 Obsługa finansowa funduszy i środków
3051 Obsługa finansowa pożyczek i kredytów
3052 Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi
3053 Obsługa finansowa funduszy ze środków zagranicznych, w tym Unii Europejskiej
3152 Dochody z majątku Skarbu Państwa
3161 Egzekucja administracyjna
3211 Obrót bezgotówkowy
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3224 Uzgadnianie sald
3225 Kontrole i rewizje kasy
3228 Obsługa księgowa w zakresie VAT
3234 Deklaracje podatkowe

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij