Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński - Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Symbol wydziału: RLOŚ
Nazwa: Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Telefon: (48) 676 48 93 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: rlos@zwolenpowiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. dr. Perzyny 86, pokoje nr. 4, 5, 6, 7
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  


Personel wydziału
Józef Gaweł Naczelnik Wydziału RLOŚ Więcej ... [Więcej ...]
Karolina Bilska Inspektor RLOŚ Więcej ... [Więcej ...]
Krzysztof Dziedzic Inspektor RLOŚ Więcej ... [Więcej ...]
Dominik Madej Podinspektor RLOŚ
Mariusz Marszałek Inspektor RLOŚ Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0143 Karty usług i karty informacyjne w systemie zarządzania jakością oraz ich zmiany
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0642 Sprawozdawczość statystyczna
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
1712 Kontrole wewnętrzne w starostwie
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników starostwa powiatowego
2403 Dokształcanie pracowników
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
602 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska
603 Monitoring w zakresie ochrony środowiska
604 Informacje o środowisku i jego ochronie
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
606 Wnioskowanie o ściganie za wykroczenia określone w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody i środowiska
6120 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
6121 Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom przewozowym
6122 Rekultywacja gruntów rolnych
613 Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień
6142 Współdziałanie z inspekcją weterynaryjną w sprawach ochrony zwierząt
6150 Administrowanie łowiectwem
6163 Kontrola realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej
6164 Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej
6164.1 Wydawanie zaświadczeń
6172 Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
6173 Rejestracja sprzętu pływackiego służącego do połowu ryb
6220 Pozwalanie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
6221 Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
6222 Pozwolenia zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska
6224 Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
6235 Zgłaszanie posiadania oraz prowadzenia transportu odpadów
6240 Mapy akustyczne
6241 Decydowanie o dopuszczalnym poziomie hałasu, w tym pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
631 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony wód i gospodarowania wodami
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6330 Ustalanie linii brzegu
6332 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami
6341 Pozwolenia wodnoprawne
6343 Spółki wodne
6521 Inwentaryzacja i bilanse zasobów złóż kopalin
6522 Przyznawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
6528 Przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych
6530 Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych
6531 Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych
6540 Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich
6541 Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
655 Inne prace geologiczne
6580 Informacja geologiczna
6622 Zmiana formy użytkowania gruntów

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij