Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński - Wydział Budownictwa i Architektury

Symbol wydziału: BA
Nazwa: Wydział Budownictwa i Architektury
Telefon: (0-48) 676-48-92 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: budownictwo@zwolenpowiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. dr. Perzyny 86, pokoje 8-10
Godziny urzędowania: Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30.
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  


Personel wydziału
Marzanna Giemza Naczelnik wydziału BA Więcej ... [Więcej ...]
Mirosława Jaśkiewicz Podinspektor BA Więcej ... [Więcej ...]
Witold Magdziak Inspektor BA Więcej ... [Więcej ...]
Janusz Wojas Inspektor BA Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
066 Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Postulaty i inicjatywy obywateli
1634 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
670 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa
673 Lokalizacja inwestycji
6740 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
6742 Zezwolenia na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych
6743 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
705 Samodzielność lokali mieszkalnych
7111 Opinie w sprawie przebiegu dróg

Katalog usług realizowanych w wydziale
Wydanie opinii konserwatorskiej
Wydanie opinii konserwatorskiej
Wydanie opinii zamierzenia inwestycyjnego na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Wydanie opinii zamierzenia inwestycyjnego na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Zgłoszenia budowy sieci
Zgłoszenia budowy sieci
Zgłoszenia budowy wolno stojących stacji transformatorowych
Zgłoszenia budowy wolno stojących stacji transformatorowych
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij