Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński - Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Symbol wydziału: BR
Nazwa: Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Telefon: (48) 676 33 89, 676 37 79 w. 22 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: biurorady@zwolenpowiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Jagiełły 4, pokój nr 12
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  


Personel wydziału
Hanna Grabowska Inspektor BR Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0000 Organizacja pracy rady powiatu
0001 Planowanie i sprawozdawczość z prac rady powiatu
0002 Sesje rady powiatu
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0004 Przewodniczący rady powiatu
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady powiatu oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady powiatu
0007 Uchwały rady powiatu
0008 Realizacja uchwał rady powiatu i jej monitorowanie
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0012.1 0012.3
0014 Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0020 Powoływanie i organizacja pracy Zarządu Powiatu
0021 Planowanie i sprawozdawczość z prac Zarządu Powiatu
0022 Posiedzenia Zarządu Powiatu
0024 Projekty aktów normatywnych Zarządu Powiatu
0025 Akty normatywne Zarządu Powiatu
0026 Realizacja aktów normatywnych Zarządu Powiatu i jej monitorowanie
0027 Upoważnianie osób (podmiotów) do działania w imieniu Zarządu Powiatu
0030 Wygaśnięcie mandatu radnego
0031 Kluby radnych powiatu
0033 Oświadczenia majątkowe radnych powiatu lub o członkach ich rodzin
0034 Inne oświadczenia radnych powiatu lub o członkach ich rodzin
0035 Podnoszenie kompetencji radnych powiatu
013 Herby, flagi, emblematy, insygnia, odznaczenia, medale lub inne symbole powiatu i jego jednostek
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
120 Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictwa starostwa
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Postulaty i inicjatywy obywateli
1711 Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach im podległych
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
3022 Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij