Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarczych

Symbol wydziału: SG
Nazwa: Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarczych
Telefon: (0-48) 676 33 89 w.19 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: m.cywka@zwolenpowiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Jagiełły 4, pokój nr 5a
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  


Personel wydziału
Marcin Cywka Inspektor SG Więcej ... [Więcej ...]
Marian Brylski Pomoc administracyjna

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania powiatu z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień powiatu z organami administracji państwowej lub samorządowej
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań powiatu i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0642 Sprawozdawczość statystyczna
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1612 Ewidencja druków ścisłego zarachowania
1613 Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
2501 Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom
2510 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń
2511 Dokumentacja techniczna prac remontowych
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
253 Ubezpieczenia majątkowe
2600 Źródła zaopatrzenia
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2610 Magazynowanie środków trwałych i nietrwałych
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
2612 Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
2615 Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych
2630 Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich
2631 Ewidencja środków transportu
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
2633 Użytkowanie obcych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij