Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński - Sekretariat

Symbol wydziału: OR
Nazwa: Sekretariat
Telefon: (48) 6763389, 6762779, 6763779, 6763489 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Jagiełły 4, pokój nr 9
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  


Personel wydziału
Beata Kustra Sekretarka Więcej ... [Więcej ...]
Honorata Pawelec Pomoc administracyjna
Agnieszka Urbańska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0122 Organizacja jednostek organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od powiatu
0145 Audyty jakości wewnętrzne
0146 Doskonalenie systemu zarządzania jakością
021 Udział powiatu w tworzeniu związków, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0520 Informacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne
0522 Monitoring środków publicznego przekazu
0533 Materiały promocyjne powiatu i jego jednostek
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
0724 Opiniowanie przez powiat i jego jednostki organizacyjne projektów dokumentów nie mających charakteru aktu prawnego
0750 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi
113 Narady (zebrania) pracowników
142 Ochrona danych osobowych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
170 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań
1710 Kontrole zewnętrzne w starostwie
1711 Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach im podległych
1712 Kontrole wewnętrzne w starostwie
1713 Udział przedstawicieli organów powiatu i starostwa w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
1714 Książka kontroli
173 Szacowanie ryzyka dla realizacji zadań
2011 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administracyjnych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników starostwa powiatowego
2142 Praktyki
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2501 Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom
501 Obsługa organizacyjna wyborów
7213 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i pomocowych na rozwój powiatu
7271 Powiatowa Rada Zatrudnienia
7272 Analizy, obserwacje i badanie rynku pracy
7273 Monitorowanie działalności organów i urzędów odpowiedzialnych za działanie w zakresie walki z bezrobociem i wspierania rynku pracy

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij