Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowo-Płacowych

Symbol wydziału: K
Nazwa: Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowo-Płacowych
Telefon: (48) 676 33 89 w. 18 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: kadry@zwolenpowiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Jagiełły 4, pokój nr 5A
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  


Personel wydziału
Alicja Bednarczyk Inspektor ds. Płac Więcej ... [Więcej ...]
Marta Dróżdż Inspektor ds. Kadr Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
1431 Udostępnianie informacji publicznej
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2001 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
2002 Wykazy etatów
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2110 Konkursy na stanowiska w starostwie powiatowym
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych powiatowi
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictwa starostwa oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników starostwa powiatowego
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników starostwa powiatowego
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników starostwa powiatowego
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2140 Staże zawodowe
2142 Praktyki
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
217 Sprawy wojskowe osób zatrudnionych
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
222 Pomocnicza dokumentacja osobowa w komórkach organizacyjnych
223 Legitymacje służbowe
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze, itp.
2352 Urlopy bezpłatne
2401 Służba przygotowawcza
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2420 Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
2421 Obsługa ubezpieczenia społecznego
2422 Legitymacje ubezpieczeniowe
2423 Dowody uprawnień do zasiłków
2424 Emerytury i renty
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
3020 Przygotowanie projektu budżetu powiatu
3021 Budżet powiatu i jego zmiany
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3160 Egzekucja należności pieniężnych
3230 Dokumentacja płac i potrąceń z płac
3231 Listy płac
3232 Kartoteki wynagrodzeń
3233 Wypłaty diet radnym
3234 Deklaracje podatkowe
3235 Rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne
3236 Dokumentacja wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac
8341 Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij