Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Symbol wydziału: GMP.N
Nazwa: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Telefon: (48) 676 33 89, 676 27 79 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Wł. Jagiełły 4, pok. nr 16, 17
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  


Personel wydziału
Arkadiusz Wrześniewski Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Macewicz Inspektor GMP.N Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Pyrgiel-Oko Inspektor GMP.N Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Sajnóg Pomoc administracyjna, Pomoc administracyjna

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
6124 Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
673 Lokalizacja inwestycji
680 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami
6810 Ewidencja nieruchomości
6811 Inwentaryzowanie nieruchomości
6812 Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości
6820 Przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
6820.1 Nabywanie nieruchomości na Powiat Zwoleński
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
6821.4 Regulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych.
6822 Zakup nieruchomości
6823 Zniesienie współwłasności nieruchomości
6824 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6825 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
683 Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne
6840 Sprzedaż nieruchomości
6841 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6842 Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6850 Użyczanie nieruchomości
6851 Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij