Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Symbol wydziału: GMP.N
Nazwa: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Telefon: (48) 676 33 89, 676 27 79 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Wł. Jagiełły 4, pok. nr 16, 17
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  


Personel wydziału
Arkadiusz Wrześniewski Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Macewicz Inspektor GMP.N Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Pyrgiel-Oko Inspektor GMP.N Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Sajnóg Pomoc administracyjna, Pomoc administracyjna

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
6124 Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
673 Lokalizacja inwestycji
680 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami
6810 Ewidencja nieruchomości
6811 Inwentaryzowanie nieruchomości
6812 Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości
6820 Przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
6820.1 Przejmowanie, nabywanie nieruchomości na Powiat Zwoleński
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
6821.1 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
6822 Zakup nieruchomości
6823 Zniesienie współwłasności nieruchomości
6824 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6825 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
683 Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne
6840 Sprzedaż nieruchomości
6841 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6842 Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6850 Użyczanie nieruchomości
6851 Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij