Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński

26-700 Zwoleń ul. Władysława Jagiełły 4
Telefon: (48) 6763389, 6763489, 6762779, 6763779 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzzwolen.peup.pl
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2019-02-202019-02-28Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Zwoleńskiego

Załącznik Ogłoszenie.pdf (209,9 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik SIWZ.pdf (347,0 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 1 - postanowienia ogólne.pdf (221,2 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia cz. I.pdf (285,2 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 1b do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia cz II.pdf (202,5 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 1c zakładka 1-3.pdf (121,9 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx (45,5 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 3 - oswiadczenie wstepne wykonawcy.docx (25,5 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.docx (18,9 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 5 - zobowiazanie innego podmiotu.docx (20,1 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 6 - wzór umowy cz. I.pdf (168,1 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 6a - wzór umowy cz II.pdf (168,6 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 7 - klauzule obligatoryjne.pdf (275,3 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 8 - klauzule fakultatywne.pdf (129,7 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 9 - przebieg ubezpieczenia.pdf (176,2 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Załącznik nr 10 - wykaz zabezpieczeń.pdf (97,0 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 14:14:35
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ - 22.02.2019.pdf (144,1 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 15:27:31
Załącznik Załącznik nr 1c zakładka 1 - zmiana 22.02.2019.pdf (103,0 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 15:29:56
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (93,4 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 15:34:01
Załącznik Zmiana treści SIWZ - 22.02.2019.pdf (195,6 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 15:34:08
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ - 26.02.2019.pdf (230,2 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 14:58:12
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (159,1 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 15:37:10
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnejszej.pdf (167,5 KB)
Data publikacji: 2019-03-12 14:54:51
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (143,9 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 13:43:58
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 336
R2019-01-222019-02-06Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Wł. Jagiełły 12 w Zwoleniu

Załącznik Ogłoszenie.pdf (207,0 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik SIWZ.pdf (442,5 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 1 - Projekt przebudowy pierwotny.7z (58 518,8 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (24,5 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (25,2 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.docx (18,9 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (19,9 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 1a - Projekt zamienny.7z (21 067,7 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót.docx (18,9 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (201,7 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (18,3 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Zał. nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (17,9 KB)
Data publikacji: 2019-01-22 16:48:07
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ - 28.01.2019.pdf (124,0 KB)
Data publikacji: 2019-01-28 08:01:40
Załącznik Zał. nr 1b - Przedmiar robót.DOC (1 088,5 KB)
Data publikacji: 2019-01-28 08:03:09
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (155,0 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 12:37:02
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (162,7 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 14:54:24
Załącznik IR.272.2.2019 - Wniosek o wydłużenie terminu związania ofertą.pdf (117,1 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 15:07:37
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 424
U2018-11-142018-12-10Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Wł. Jagiełły 12 w Zwoleniu

Załącznik Ogłoszenie.pdf (206,7 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik SIWZ.pdf (439,2 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 1 - Projekt przebudowy pierwotny.7z (58 518,8 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 1a - Projekt zamienny.7z (21 067,7 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (24,5 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (25,3 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.docx (18,9 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (19,9 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (199,8 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót.docx (18,8 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (18,3 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Zał. nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (17,9 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:56:48
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ - 20.11.2018.pdf (149,2 KB)
Data publikacji: 2018-11-20 12:57:15
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (63,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:30:08
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (58,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 12:33:05
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 502
R2018-07-162018-07-31Modernizacja sali sportowej przy ul. Żeromskiego 34 w Zwoleniu

Załącznik Ogłoszenie.pdf (3 984,2 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik SIWZ.pdf (20 823,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 1 - przedmiar.pdf (217,5 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (89,0 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (90,0 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.docx (84,4 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (84,7 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (216,8 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót.docx (83,4 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (83,0 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Zał. nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (83,3 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 14:09:47
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (744,7 KB)
Data publikacji: 2018-07-20 11:03:37
Załącznik Zmiana treści SIWZ.pdf (985,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-20 11:03:49
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (889,4 KB)
Data publikacji: 2018-08-02 10:56:17
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (1 060,6 KB)
Data publikacji: 2018-08-13 12:17:20
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2 165,3 KB)
Data publikacji: 2018-08-20 13:50:54
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 587
P2018-06-272018-07-13Modernizacja sali sportowej przy ul. Żeromskiego 34 w Zwoleniu

Załącznik Ogłoszenie.pdf (4 425,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik SIWZ.pdf (8 052,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 1 - przedmiar.pdf (217,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (89,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (90,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.docx (84,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (84,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (308,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót.docx (83,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (83,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zał. nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (83,3 KB)
Data publikacji: 2018-06-27 14:38:04
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (700,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-13 14:51:13
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 338
P2018-03-062018-03-23Przebudowa drogi powiatowej 4528W Zwoleń - Baryczka

Załącznik Ogłoszenie.pdf (3 688,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik SIWZ.pdf (7 311,0 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 1 - przedmiar robót.pdf (99,2 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 1a - uproszczona dok techniczna.7z (9 245,8 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 1b - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf (810,6 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (88,1 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (90,0 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.docx (84,4 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (84,7 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (314,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót.docx (83,3 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (83,3 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (83,0 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 13:52:49
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ - 19.03.2018.pdf (1 128,9 KB)
Data publikacji: 2018-03-19 12:54:18
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (904,7 KB)
Data publikacji: 2018-03-23 13:00:41
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnejszej.pdf (1 024,2 KB)
Data publikacji: 2018-04-06 13:53:55
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2 361,2 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 13:07:32
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 820
P2018-01-312018-02-08Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastofalnymi w Powiecie Zwoleńskim

Załącznik Zał. nr 1 - OPZ.pdf (332,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Ogłoszenie.pdf (26 930,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik SIWZ.pdf (19 848,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 1.1 - API SAOL v.3.24.pdf (856,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 1.2 - Rekomendacje wojewody opis.pdf (5 095,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.docx (66,0 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 3 - Oświadczenie wstępne.docx (66,9 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podst. art 24 ust. 1 pkt 23.docx (46,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 5 - Projekt umowy.pdf (249,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 6 - Zobowiązania innego podmiotu.docx (57,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 7 - Wykaz usług.docx (61,9 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Zał. nr 8 - Wykaz osób.docx (49,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 14:43:30
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ - 05.02.2018.pdf (900,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 08:43:29
Załącznik Informacja o otwarcia ofert.pdf (995,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-08 11:24:31
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (1 137,3 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 10:28:35
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (4 536,3 KB)
Data publikacji: 2018-03-05 13:19:36
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1081
P2017-03-082017-03-31Przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka - Czarnolas

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (41,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik SST Garbatka - Czarnolas.pdf (1 652,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik SIWZ.pdf (755,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Przedmiar robót.pdf (715,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka1.pdf (78,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka2.pdf (97,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka3.pdf (96,3 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka4.pdf (92,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka5.pdf (118,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik garbatka6.pdf (118,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik zał.nr 2 - formularz ofertowy.docx (476,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Zał. nr 3 -oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (478,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt 23.docx (474,3 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik zał.nr 5 zobowiązanie innego podmiotu.docx (474,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy.docx (513,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik zał. nr 7 - wykaz robót budowlanych.docx (474,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik zał. nr 8 wykaz osób.docx (474,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 10:35:17
Załącznik Informacja z otwarcia ofert droga Garbatka - Czarnolas.pdf (489,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-31 11:59:58
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty Garbatka - Czarnolas.pdf (569,4 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 14:34:21
Zwoleń Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 3244
P2017-02-012017-02-16Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zwoleńskim - Dom Pomocy Społecznej w Gródku

Załącznik Ogłoszenie nr 18038 Gródek.docx (39,7 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik SIWZ.pdf (790,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik zał. ne 2 - formularz ofertowy.docx (77,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (78,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (74,7 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Zał. nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (74,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz robót budowlanych.docx (74,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Zał. nr 7a - Wykaz usług.docx (74,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Zał. nr 8 - wykaz osób.docx (75,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf (6 457,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf (198,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-01 13:55:11
Załącznik odpowiedź na zapytanie Gródek.docx (80,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:41:39
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (14,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:41:46
Załącznik SIWZ po zmianach - Gródek.pdf (787,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:41:52
Załącznik Gródek - informacja z otwarcia ofert.pdf (289,8 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 12:59:26
Załącznik zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (288,8 KB)
Data publikacji: 2017-02-28 09:24:42
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 2628
P2016-12-082016-12-28Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów - Kopiec

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (390,6 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik opis zadania DP nr 4502W Kazanów-Kopiec.pdf (2 270,1 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik przedmiar DP nr 4502W Kazanów-Kopiec.pdf (867,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik SIWZ.pdf (902,9 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 6 - projekt umowy.pdf (628,3 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik SST Kazanów - Kopiec.doc (1 423,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik Zał nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu.docx (475,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx (477,6 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 3 oświadczenie wstępne wykonawcy.docx (480,8 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 23.docx (476,4 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 7 - wykaz robót budowlanych.docx (474,6 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik zał. nr 8 - wykaz osób.docx (474,8 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 12:10:38
Załącznik SIWZ po zmianach.pdf (902,9 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 10:25:41
Załącznik zmiana treści SIWZ.pdf (445,7 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 10:26:02
Załącznik zmiana treści SIWZ 2.pdf (498,4 KB)
Data publikacji: 2016-12-14 13:34:19
Załącznik SIWZ po zmianach 2.pdf (900,2 KB)
Data publikacji: 2016-12-14 13:35:31
Załącznik SIWZ po zmianach - Kopia.pdf (901,9 KB)
Data publikacji: 2016-12-19 07:35:43
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy po zmianach.pdf (628,7 KB)
Data publikacji: 2016-12-19 07:35:52
Załącznik Zmiana treści SIWZ 3.docx (481,3 KB)
Data publikacji: 2016-12-19 07:35:58
Załącznik SIWZ po zmianach - Kopia (2).pdf (901,9 KB)
Data publikacji: 2016-12-27 11:37:29
Załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ na drogi.pdf (473,3 KB)
Data publikacji: 2016-12-27 11:37:38
Załącznik Zał. nr 6 - projekt umowy po zmianach - Kopia.pdf (625,7 KB)
Data publikacji: 2016-12-27 11:37:50
Załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert - drogi.pdf (496,1 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 12:13:49
Załącznik zawiadomienie o wyborze oferty - drogi.pdf (575,6 KB)
Data publikacji: 2017-01-10 12:25:33
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 3071

«««12345»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij