Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński

26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 4
Telefon: (48) 6763389, 6763489, 6762779, 6763779 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://peup.finn.pl/pzzwolen/
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  Ośrodki szkolenia kierowców

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Aktualizacja danych dotyczących wpisu ośrodka szkolenia kierowców do rejestru działalności regulowanej
Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań
Przekazanie informacji o podjęciu / zakończeniu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub zmianie danych
Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców
Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta
Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych
Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy
Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego
Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników
Przekazanie informacji o osobach, które ukończyły kurs
Przekazanie informacji o przeprowadzonych kursach
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij