Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński

26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 4
Telefon: (48) 6763389, 6763489, 6762779, 6763779 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://peup.finn.pl/pzzwolen/
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  Budownictwo

(PB-0) Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
(PB-1) Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
(PB-2, PB-2a) Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
(PB-3) Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
(PB-4) Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
(PB-6) Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
(PB-7) Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
(PB-9) Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
(PB-14) Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
(PB-18) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenia budowy sieci
Zgłoszenia budowy wolno stojących stacji transformatorowych
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Wydanie dziennika budowy
Wydanie opinii konserwatorskiej
Wydanie opinii zamierzenia inwestycyjnego na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego
Wydanie zaświadczeń
Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij