Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Zwoleński

26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 4
Telefon: (48) 6763389, 6763489, 6762779, 6763779 Faks: (48) 676 25 20
E-Mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
WWW: http://www.zwolenpowiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://peup.finn.pl/pzzwolen/
Skrytka ePUAP: /spzwolen/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 21' 21.92"N, 21° 34' 59.32"E  Rolnictwo i leśnictwo

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Określanie zadań w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony przeciwpożarowej (dotyczy właścicieli lasów, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia
Określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha
Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych
Udzielanie dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów
Wydanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych)
Wydanie decyzji o kierunku rekultywacji gruntów
Wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów
Wydanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij